KRS: 0000870180

Daj znak życia, lub przekaż informację o osobie zaginionej

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych

  Na podstawie art 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)


  Dane wrażliwe to w szczególności :

  • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,

  • poglądy polityczne,

  • przekonania religijne lub filozoficzne,

  • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,

  • dane o stanie zdrowia, dane genetyczne, nałogach lub życiu seksualnym,

  • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

  Niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych przez Fundacje Zaginieni ( nr KRS 0000870180 ) w celu realizacji zadań statutowych Fundacji . Zostałem(łam) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Fundacja ZAGINIENI
  chevron-down